Τι περιλαμβάνει η μέτρηση & το πιστοποιητικό της MotoCert;

Η μέτρηση της MotoCert και κατά συνέπεια το πιστοποιητικό που εκδίδεται, προέρχεται μέσα από την κατάλληλη εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων μέτρησης. Τα συστήματα μέτρησης της MotoCert, αναλόγως περιπτώσεως και απαιτήσεων, είναι τα ακόλουθα: