Πιστοποίηση

Τι περιλαμβάνει η μέτρηση & το πιστοποιητικό της MotoCert;

Η μέτρηση της MotoCert και κατά συνέπεια το πιστοποιητικό που εκδίδεται, προέρχεται μέσα από την κατάλληλη εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων μέτρησης. Τα συστήματα μέτρησης της MotoCert, αναλόγως περιπτώσεως και απαιτήσεων, είναι τα ακόλουθα:

MEGA–M.A.X

Μέτρηση πλαισίου

Το mega-m.a.x μετρά αυτόματα το πλαίσιο της μοτοσυκλέτας και άλλα σημαντικά μέρη αυτού. Παρέχει λεπτομερή αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα και στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς καμία αποσυναρμολόγηση. Η γεωμετρική κατάσταση του πλαισίου της μοτοσυκλέτας καθορίζεται ανεξάρτητα από πιθανή ζημιά του πιρουνιού.

Το πιστοποιητικό μέτρησης megam.a.x της MotoCert δίδει τεκμηριωμένες απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση του πλαισίου, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό μετά από ατύχημα ή κατά την αγορά ή πώληση μοτοσυκλέτας.

CMS

Ολοκληρωμένη μέτρηση μοτοσυκλέτας

Το CMS (σύστημα μεγιστοποίησης πλαισίου) προσφέρει μια προαιρετική επέκταση στο mega-m.a.x. για αγωνιστικές ή υψηλής ταχύτητας περιπτώσεις.

Μέσω της μέτρησης CMS παρέχονται όλα τα σχετικά στοιχεία πλήρους μέτρησης του πλαισίου της μοτοσυκλέτας όπως το ίχνος, το πιρούνι, η κλίση του βραχίονα υπό κλίση, το ύψος εμπρός κλπ. Ταυτόχρονα, ένα πρόγραμμα προσομοίωσης βασισμένο στις ακριβείς μετρήσεις και  διαστάσεις της συγκεκριμένης μοτοσυκλέτας δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

Πώς μπορώ να επαναφέρω την προηγούμενη εγκατάστασή μου μετά την τοποθέτηση νέων και ίσως μεγαλύτερων ελαστικών;

Τι μπορεί να γίνει αν ο αναβάτης διαμαρτύρεται για περιορισμένη πρόσφυση, ενώ επιταχύνει στο τέλος της καμπύλης;

F.I.X

Ειδική μέτρηση για σκούτερ

Το σύστημα μέτρησης  f.i.x από τη MotoCert προσφέρει μέτρηση πλαισίου για σκούτερ καθώς και του πιρουνιού. Με βάση πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης για μοτοσυκλέτες, το σύστημα f.i.x κατασκευάστηκε ειδικά για μετρήσεις σε σκούτερ χωρίς μεγάλο κόστος και χωρίς καμία αποσυναρμολόγηση

F.E.IN

Μέτρηση πιρουνιού

Το σύστημα f.e.in μετράει το πιρούνι της μοτοσυκλέτας –σκούτερ – cub  χωρίς αποσυναρμολόγηση.

Ο δικός σας μηχανικός μετά από αυτή την μέτρηση, μπορεί συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που έχει και τις ανοχές μέσα από το εγχειρίδιο, να αποφασίσει για την ορθή κατάσταση του εμπρόσθιου συστήματος της μοτοσυκλέτας – σκούτερ – cub.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ