Σύστημα μέτρησης πλαισίου Mega-m.a.x

MOTOCERT MEGA M.A.X

Το σύστημα μέτρησης mega-m.a.x μετρά αυτόματα το πλαίσιο της μοτοσυκλέτας και άλλα σημαντικά μέρη αυτού.

Παρέχει λεπτομερή αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα και στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς καμία αποσυναρμολόγηση.

Η γεωμετρική κατάσταση του πλαισίου της μοτοσικλέτας καθορίζεται ανεξάρτητα από πιθανή ζημιά του μπροστινού πιρουνιού.

Το πιστοποιητικό της MotoCert που εκδίδεται από το σύστημα μέτρησης mega-m.a.x, δίδει τεκμηριωμένες απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση του πλαισίου της μοτοσικλέτας, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό μετά από ατύχημα ή κατά την αγορά ή πώληση μοτοσικλέτας.

Πλεονεκτήματα της μέτρησης Mega M.a.x

  • Καμία αποσυναρμολόγηση
  • H συνολική διάρκεια της εργασίας μέτρησης δεν ξεπερνάει τα 10 λεπτά
  • Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται αυτόματα – χωρίς χειροκίνητη εμπλοκή – έτσι τα σφάλματα των χρηστών μειώνονται στο ελάχιστο
  • Τα αποτελέσματα της μέτρησης δεν επηρεάζονται από την κατάσταση του πιρουνιού
  • Η βάση δεδομένων των μετρήσεων έχει κάλυψη για περισσότερα από 1.300 διαφορετικά μοντέλα μηχανών, καλύπτοντας το πλήρες φάσμα της αγοράς.
  • Οι τακτικές ενημερώσεις και η συνεχής πρόσβαση του λογισμικού στα πιο πρόσφατα δεδομένα μέσω του Διαδικτύου εγγυώνται την αδιάλειπτη παροχή στοιχείων.
  • Οι μετρήσεις όλων των σχετικών εξαρτημάτων (εκτός από το πιρούνι) της μηχανής είναι δυνατές όπως: κύριο πλαίσιο, οπίσθιο πλαίσιο, βραχίονας ταλάντωσης κλπ.
  • Δυνατότητα επέκτασης της αποτελεσματικότητας του mega-m.a.x με το προαιρετικό CMS (σύστημα μεγιστοποίησης πλαισίου) για την μέγιστη ρύθμιση και συντονισμό του πλαισίου της μηχανής. Έτσι, λαμβάνουμε οριστικές πληροφορίες και μετρήσεις για τις μεταβλητές του πλαισίου σε κατάσταση προσομοίωσης κίνησης.

Κλείστε ραντεβού