Πολλές φορές, το στρίψιμο και η ισορροπία μιας μοτοσυκλέτας μας φαίνονται “μαγεία” και κάτι εξώκοσμο! Υπάρχουν πολλά στοιχεία που συνδυάζονται και κρατούν την μοτοσυκλέτα μας όρθια!