Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορεί κάποιος να προχωρήσει σε διάγνωση και πιστοποίηση του πλαισίου του δικύκλου του εύκολα και γρήγορα και προπάντων με διαφάνεια, ένα γεγονός με πολλαπλά οφέλη τόσο για τον αναβάτη όσο και για τον επαγγελματία χάρη στη MotoCert.