Με Lazer πλέον γίνεται ο ακριβής έλεγχος της μοτοσυκλέτας για κάθε ζημιά και βλάβη.