ΠΡΙΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙΣ ΣΙΓΟΥΡΕΨΟΥ MOTOCERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΚΥΚΛΟ!