Στο διαγωνισμό που “τρέχει” στην ιστοσελίδα της εταιρείας μπορεί να λάβει μέρος ο καθένας και να αυξάνει καθημερινά τις συμμετοχές του, ακολουθώντας συγκεκριμένες ενέργειες που περιγράφονται στους όρους του διαγωνισμού, όπως το να επισκεφθεί τις σελίδες της MotoCert στα social media, να εγγραφεί στο newsletter, να παρακολουθήσει video από τις δραστηριότητες της εταιρείας, να κοινοποιήσει τον διαγωνισμό, ή με το να επισκέπτεται σε καθημερινή βάση το site της.
Ο διαγωνισμός λήγει το Σάββατο 5 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 και ο νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω e-mail από την εταιρεία.