Θα πρέπει να ελέγξεις την κατάσταση της μοτοσυκλέτας που θέλεις να αγοράσεις τουλάχιστον στο αν είναι ίσια ή «κομμένη».