Διασφάλισε ότι έχει επισκευαστεί σωστά στη MOTOCERT