… για την προσωπική σας ασφάλεια.

Μικρές παραμορφώσεις του πλαισίου-εμπρόσθιου συστήματος μη άμεσα αντιληπτές με το μάτι, αλλά ικανές να δημιουργήσουν ταλαντώσεις υψηλής ταχύτητας.

Είστε καλυμμένοι κ ασφαλείς με την υποκειμενική και προφορική άποψη μόνο του μηχανικού που θα το επισκευάσει ?Ότι η μοτοσυκλέτα συνεχίζει να είναι μέσα στις ανοχές του κατασκευαστή ,και δεν έχει αλλοιωθεί έστω και στο ελάχιστο η γεωμετρία της ?

Χωρίς κάποιο κόστος σε εσάς γιατί να μην απαιτήσετε να πάρετε στα χέρια σας πιστοποιητικό έλεγχου γεωμετρίας ?

Μόνο έτσι είστε σίγουροι και ασφαλείς .

Το όποιο κόστος της επισκευής είναι υποχρέωση του υπαιτίου η της ασφαλιστικής του εταιρείας .

Είναι υποχρέωση του κάθε επισκευαστή να διασφαλίσει σε εσάς ότι η μοτοσυκλέτα που επισκεύασε είναι ασφαλής

… ως τεκμηρίωση για τους ασφαλιστές και τους επιθεωρητές

Μετά την τακτοποίηση της ασφάλισης, είναι δύσκολο να προβούμε σε περαιτέρω αξιώσεις, π.χ. ένα λυγισμένο πλαίσιο-εμπρόσθιο σύστημα. Απαιτήστε λοιπόν πριν την επισκευή να γνωρίζετε γραπτώς την κατάσταση της .

… για την παροχή έγκυρης τεκμηρίωσης κατά την πώληση μιας μεταχειρισμένης μηχανής

Ο υποψήφιος αγοραστής αποκτάει πλήρη εικόνα για την κατάσταση της μηχανής που πρόκειται αγοράσει, άρα είναι πιο εύκολο για σας να πραγματοποιήσετε την πώληση.

Όταν αποφασίσουμε κάποια στιγμή να πουλήσουμε την μοτοσυκλέτα ο υποψήφιος αγοραστής έχει την δυνατότητα να ελέγξει αν η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα έχει εμπλακεί σε ατύχημα στο παρελθόν. Έχοντας εμείς στα χέρια μας πιστοποιητικό έλεγχου με ημερομηνία τότε που έγινε το ατύχημα αποδεικνύουμε ότι η κατάσταση της γεωμετρίας συγκρινόμενη με τα στοιχεία του κατασκευαστή είναι μέσα στις προδιαγραφές και συνεπώς ασφαλής.

Πιστοποιημένες μεταχερισμένες μοτοσυκλέτες